MonTueWedThuFriSatSun
1
Meet & Greet Father Christmas 10:00 am
Meet & Greet Father Christmas @ Pembrey Country Park
Dec 1 @ 10:00 am – 4:00 pm
Meet & Greet Father Christmas @ Pembrey Country Park
Meet & Greet Father Christmas Christmas is for seeing the joy on children’s faces. Father Christmas and his elves will be ready to meet all the children on the ‘nice’ list in his magical log[...]
2
3
4
5
6
7
Meet & Greet Father Christmas 10:00 am
Meet & Greet Father Christmas @ Pembrey Country Park
Dec 7 @ 10:00 am – 4:00 pm
Meet & Greet Father Christmas @ Pembrey Country Park
Meet & Greet Father Christmas Christmas is for seeing the joy on children’s faces. Father Christmas and his elves will be ready to meet all the children on the ‘nice’ list in his magical log[...]
Taith Hudolus y Nadolig: Magical Christmas Journey 10:00 am
Taith Hudolus y Nadolig: Magical Christmas Journey @ Pembrey Country Park
Dec 7 @ 10:00 am – 4:00 pm
Taith Hudolus y Nadolig: Magical Christmas Journey @ Pembrey Country Park
Taith Hudolus y Nadolig: Magical Christmas Journey “Dim ond dyddiau sydd i fynd tan y Nadolig ac mae Siôn Corn a’i gynorthwywyr yn brysur iawn yn gwneud anrhegion Nadolig hyfryd ar gyfer yr holl fechgyn[...]
8
Meet & Greet Father Christmas 10:00 am
Meet & Greet Father Christmas @ Pembrey Country Park
Dec 8 @ 10:00 am – 4:00 pm
Meet & Greet Father Christmas @ Pembrey Country Park
Meet & Greet Father Christmas Christmas is for seeing the joy on children’s faces. Father Christmas and his elves will be ready to meet all the children on the ‘nice’ list in his magical log[...]
Taith Hudolus y Nadolig: Magical Christmas Journey 10:00 am
Taith Hudolus y Nadolig: Magical Christmas Journey @ Pembrey Country Park
Dec 8 @ 10:00 am – 4:00 pm
Taith Hudolus y Nadolig: Magical Christmas Journey @ Pembrey Country Park
Taith Hudolus y Nadolig: Magical Christmas Journey “Dim ond dyddiau sydd i fynd tan y Nadolig ac mae Siôn Corn a’i gynorthwywyr yn brysur iawn yn gwneud anrhegion Nadolig hyfryd ar gyfer yr holl fechgyn[...]
9
Meet & Greet Father Christmas 10:00 am
Meet & Greet Father Christmas @ Pembrey Country Park
Dec 14 @ 10:00 am – 4:00 pm
Meet & Greet Father Christmas @ Pembrey Country Park
Meet & Greet Father Christmas Christmas is for seeing the joy on children’s faces. Father Christmas and his elves will be ready to meet all the children on the ‘nice’ list in his magical log[...]
Taith Hudolus y Nadolig: Magical Christmas Journey 10:00 am
Taith Hudolus y Nadolig: Magical Christmas Journey @ Pembrey Country Park
Dec 14 @ 10:00 am – 4:00 pm
Taith Hudolus y Nadolig: Magical Christmas Journey @ Pembrey Country Park
Taith Hudolus y Nadolig: Magical Christmas Journey “Dim ond dyddiau sydd i fynd tan y Nadolig ac mae Siôn Corn a’i gynorthwywyr yn brysur iawn yn gwneud anrhegion Nadolig hyfryd ar gyfer yr holl fechgyn[...]
Meet & Greet Father Christmas 10:00 am
Meet & Greet Father Christmas @ Pembrey Country Park
Dec 15 @ 10:00 am – 4:00 pm
Meet & Greet Father Christmas @ Pembrey Country Park
Meet & Greet Father Christmas Christmas is for seeing the joy on children’s faces. Father Christmas and his elves will be ready to meet all the children on the ‘nice’ list in his magical log[...]
Taith Hudolus y Nadolig: Magical Christmas Journey 10:00 am
Taith Hudolus y Nadolig: Magical Christmas Journey @ Pembrey Country Park
Dec 15 @ 10:00 am – 4:00 pm
Taith Hudolus y Nadolig: Magical Christmas Journey @ Pembrey Country Park
Taith Hudolus y Nadolig: Magical Christmas Journey “Dim ond dyddiau sydd i fynd tan y Nadolig ac mae Siôn Corn a’i gynorthwywyr yn brysur iawn yn gwneud anrhegion Nadolig hyfryd ar gyfer yr holl fechgyn[...]
Meet & Greet Father Christmas 10:00 am
Meet & Greet Father Christmas @ Pembrey Country Park
Dec 21 @ 10:00 am – 4:00 pm
Meet & Greet Father Christmas @ Pembrey Country Park
Meet & Greet Father Christmas Christmas is for seeing the joy on children’s faces. Father Christmas and his elves will be ready to meet all the children on the ‘nice’ list in his magical log[...]
Taith Hudolus y Nadolig: Magical Christmas Journey 10:00 am
Taith Hudolus y Nadolig: Magical Christmas Journey @ Pembrey Country Park
Dec 21 @ 10:00 am – 4:00 pm
Taith Hudolus y Nadolig: Magical Christmas Journey @ Pembrey Country Park
Taith Hudolus y Nadolig: Magical Christmas Journey “Dim ond dyddiau sydd i fynd tan y Nadolig ac mae Siôn Corn a’i gynorthwywyr yn brysur iawn yn gwneud anrhegion Nadolig hyfryd ar gyfer yr holl fechgyn[...]
Meet & Greet Father Christmas 10:00 am
Meet & Greet Father Christmas @ Pembrey Country Park
Dec 22 @ 10:00 am – 4:00 pm
Meet & Greet Father Christmas @ Pembrey Country Park
Meet & Greet Father Christmas Christmas is for seeing the joy on children’s faces. Father Christmas and his elves will be ready to meet all the children on the ‘nice’ list in his magical log[...]
Taith Hudolus y Nadolig: Magical Christmas Journey 10:00 am
Taith Hudolus y Nadolig: Magical Christmas Journey @ Pembrey Country Park
Dec 22 @ 10:00 am – 4:00 pm
Taith Hudolus y Nadolig: Magical Christmas Journey @ Pembrey Country Park
Taith Hudolus y Nadolig: Magical Christmas Journey “Dim ond dyddiau sydd i fynd tan y Nadolig ac mae Siôn Corn a’i gynorthwywyr yn brysur iawn yn gwneud anrhegion Nadolig hyfryd ar gyfer yr holl fechgyn[...]
Taith Hudolus y Nadolig: Magical Christmas Journey 10:00 am
Taith Hudolus y Nadolig: Magical Christmas Journey @ Pembrey Country Park
Dec 23 @ 10:00 am – 4:00 pm
Taith Hudolus y Nadolig: Magical Christmas Journey @ Pembrey Country Park
Taith Hudolus y Nadolig: Magical Christmas Journey “Dim ond dyddiau sydd i fynd tan y Nadolig ac mae Siôn Corn a’i gynorthwywyr yn brysur iawn yn gwneud anrhegion Nadolig hyfryd ar gyfer yr holl fechgyn[...]

Dec
14
Sat
2019
Meet & Greet Father Christmas @ Pembrey Country Park
Dec 14 @ 10:00 am – 4:00 pm

Meet & Greet Father Christmas

Father Christmas

Christmas is for seeing the joy on children’s faces.
Father Christmas and his elves will be ready to meet all the children on the ‘nice’ list in his magical log cabin, on selected dates in December.
He arrives on Saturday 30th November through to 24th December. Your children can also personally deliver their letter to Father Christmas himself and receive a gift.(if they are on the “nice” list)
No booking required

£5.00 per child

Check out the other great festive activities that will be hosted at Pembrey Country Park by following us on Twitter, catch our photos and images on instagram and stay up to date on Facebook.

Meet & Greet Father Christmas

Taith Hudolus y Nadolig: Magical Christmas Journey @ Pembrey Country Park
Dec 14 @ 10:00 am – 4:00 pm

Taith Hudolus y Nadolig: Magical Christmas Journey

Magical Christmas Journey

“Dim ond dyddiau sydd i fynd tan y Nadolig ac mae Siôn Corn a’i gynorthwywyr yn brysur iawn yn gwneud anrhegion Nadolig hyfryd ar gyfer yr holl fechgyn a merched da ond mae mor brysur fel bod arno angen help!”

Dewch i ymuno â ni ar ‘Daith Hudolus y Nadolig’ sy’n llawn pleserau a rhyfeddodau!

Mae Siôn Corn a’i gyfeilion bach yn rhedeg ychydig yn hwyr o ran trefnu holl anrhegion y plant ar gyfer y Nadolig eleni. Felly mae angen rhywfaint o HELP arno! Cyfle i sortio, pacio a chael hwyl.
Dewch i fwynhau hwyl yr ŵyl ac os ydych yn llwyddo, efallai y bydd rhywun arbennig eisiau rhoi diolch i chi.

Bydd Siôn Corn a’i gynorthwywyr yn galw yn y parc am hoe fach a lluniaeth ac efallai y bydd ganddo amser i ddweud helo wrth yr holl fechgyn a merched bach.

A yw eich plant wedi ysgrifennu eu llythyrau at Siôn Corn eto? Mae amser o hyd. Gwnewch yn siŵr eich bod yn dod â’ch llythyrau i’w postio yn y blwch llythyrau hud at Siôn Corn.

A yw eich plant wedi bod yn dda neu’n ddrwg eleni? Bydd Siôn Corn yn gwybod!

Ar agor o ddydd Mawrth 3 Rhagfyr hyd at ddydd Sadwrn 23 Rhagfyr.

Dydd Llun i ddydd Gwener yn unig: Ysgolion / Grwpiau Cymunedol (o leiaf 15 ym mhob grŵp)
Ar yr awr bob awr rhwng 10am a 3pm.
Cysylltwch â 01554 742418 i archebu slot amser ar gyfer eich grŵp.

Dydd Sadwrn a dydd Sul a 23 Rhagfyr yn unig: Y Cyhoedd. Rhaid archebu lle.
Ar yr awr bob awr rhwng 10am a 4pm.

Pris fesul plentyn £15.00

Tra byddwch yn y parc, gwnewch yn siŵr eich bod chi’n edrych ar y gweithgareddau eraill sydd gennym yn ystod eich ymweliad a pheidiwch ag anghofio ymweld â’r Ffair Nadolig Draddodiadol hyfryd ar ddydd Sadwrn 30 Tachwedd a dydd Sul 1Rhagfyr.
**********************************************************************************

“It’s days before Christmas, Father Christmas and his Elves are very busy making lovely Christmas gifts for all the good boys and girls but he is so busy he needs some help!”

Come join us on our ‘ Magical Christmas Journey’ full of treats and surprises!
Father Christmas and his elves are a little late in sorting out all the children presents for Christmas this year. So he needs some HELP! There will be sorting, fixing and having fun.
Lots of Christmas cheer and if you succeed there might be someone wanting to thank you.

Father Christmas and his elves will be popping by the park for a quick rest and some refreshments, he might just have time to say hello to all the little boys and girls.

Have your children written their letters to Father Christmas yet? There is still time. Make sure you bring your letters along to post in the magic letterbox for Father Christmas.

Have your children been good or bad this year….Father Christmas will know!

Open from Tuesday 3th December through to Monday 23rd December

Monday to Friday only: Schools/Community Groups (minimum of 15 per group)
On the hour every hour between 10am – 3pm
Please contact 01554 742418 to book your group time slot

Saturday & Sunday & Dec 23rd only: General Public. Booking essential
On the hour every hour between 10am – 4pm

Cost per child £15.00

**************************
Whilst in the park make sure you have a look at the other activities we have during your visit and don’t forget to visit the lovely Traditional Christmas Fayre which is on Saturday 30th November and Sunday 1st December.

Check out the other great festive activities that will be hosted at Pembrey Country Park by following us on Twitter, catch our photos and images on instagram and stay up to date on Facebook.

Taith Hudolus y Nadolig: Magical Christmas Journey

Dec
15
Sun
2019
Meet & Greet Father Christmas @ Pembrey Country Park
Dec 15 @ 10:00 am – 4:00 pm

Meet & Greet Father Christmas

Father Christmas

Christmas is for seeing the joy on children’s faces.
Father Christmas and his elves will be ready to meet all the children on the ‘nice’ list in his magical log cabin, on selected dates in December.
He arrives on Saturday 30th November through to 24th December. Your children can also personally deliver their letter to Father Christmas himself and receive a gift.(if they are on the “nice” list)
No booking required

£5.00 per child

Check out the other great festive activities that will be hosted at Pembrey Country Park by following us on Twitter, catch our photos and images on instagram and stay up to date on Facebook.

Meet & Greet Father Christmas

Taith Hudolus y Nadolig: Magical Christmas Journey @ Pembrey Country Park
Dec 15 @ 10:00 am – 4:00 pm

Taith Hudolus y Nadolig: Magical Christmas Journey

Magical Christmas Journey

“Dim ond dyddiau sydd i fynd tan y Nadolig ac mae Siôn Corn a’i gynorthwywyr yn brysur iawn yn gwneud anrhegion Nadolig hyfryd ar gyfer yr holl fechgyn a merched da ond mae mor brysur fel bod arno angen help!”

Dewch i ymuno â ni ar ‘Daith Hudolus y Nadolig’ sy’n llawn pleserau a rhyfeddodau!

Mae Siôn Corn a’i gyfeilion bach yn rhedeg ychydig yn hwyr o ran trefnu holl anrhegion y plant ar gyfer y Nadolig eleni. Felly mae angen rhywfaint o HELP arno! Cyfle i sortio, pacio a chael hwyl.
Dewch i fwynhau hwyl yr ŵyl ac os ydych yn llwyddo, efallai y bydd rhywun arbennig eisiau rhoi diolch i chi.

Bydd Siôn Corn a’i gynorthwywyr yn galw yn y parc am hoe fach a lluniaeth ac efallai y bydd ganddo amser i ddweud helo wrth yr holl fechgyn a merched bach.

A yw eich plant wedi ysgrifennu eu llythyrau at Siôn Corn eto? Mae amser o hyd. Gwnewch yn siŵr eich bod yn dod â’ch llythyrau i’w postio yn y blwch llythyrau hud at Siôn Corn.

A yw eich plant wedi bod yn dda neu’n ddrwg eleni? Bydd Siôn Corn yn gwybod!

Ar agor o ddydd Mawrth 3 Rhagfyr hyd at ddydd Sadwrn 23 Rhagfyr.

Dydd Llun i ddydd Gwener yn unig: Ysgolion / Grwpiau Cymunedol (o leiaf 15 ym mhob grŵp)
Ar yr awr bob awr rhwng 10am a 3pm.
Cysylltwch â 01554 742418 i archebu slot amser ar gyfer eich grŵp.

Dydd Sadwrn a dydd Sul a 23 Rhagfyr yn unig: Y Cyhoedd. Rhaid archebu lle.
Ar yr awr bob awr rhwng 10am a 4pm.

Pris fesul plentyn £15.00

Tra byddwch yn y parc, gwnewch yn siŵr eich bod chi’n edrych ar y gweithgareddau eraill sydd gennym yn ystod eich ymweliad a pheidiwch ag anghofio ymweld â’r Ffair Nadolig Draddodiadol hyfryd ar ddydd Sadwrn 30 Tachwedd a dydd Sul 1Rhagfyr.
**********************************************************************************

“It’s days before Christmas, Father Christmas and his Elves are very busy making lovely Christmas gifts for all the good boys and girls but he is so busy he needs some help!”

Come join us on our ‘ Magical Christmas Journey’ full of treats and surprises!
Father Christmas and his elves are a little late in sorting out all the children presents for Christmas this year. So he needs some HELP! There will be sorting, fixing and having fun.
Lots of Christmas cheer and if you succeed there might be someone wanting to thank you.

Father Christmas and his elves will be popping by the park for a quick rest and some refreshments, he might just have time to say hello to all the little boys and girls.

Have your children written their letters to Father Christmas yet? There is still time. Make sure you bring your letters along to post in the magic letterbox for Father Christmas.

Have your children been good or bad this year….Father Christmas will know!

Open from Tuesday 3th December through to Monday 23rd December

Monday to Friday only: Schools/Community Groups (minimum of 15 per group)
On the hour every hour between 10am – 3pm
Please contact 01554 742418 to book your group time slot

Saturday & Sunday & Dec 23rd only: General Public. Booking essential
On the hour every hour between 10am – 4pm

Cost per child £15.00

**************************
Whilst in the park make sure you have a look at the other activities we have during your visit and don’t forget to visit the lovely Traditional Christmas Fayre which is on Saturday 30th November and Sunday 1st December.

Check out the other great festive activities that will be hosted at Pembrey Country Park by following us on Twitter, catch our photos and images on instagram and stay up to date on Facebook.

Taith Hudolus y Nadolig: Magical Christmas Journey

Dec
21
Sat
2019
Meet & Greet Father Christmas @ Pembrey Country Park
Dec 21 @ 10:00 am – 4:00 pm

Meet & Greet Father Christmas

Father Christmas

Christmas is for seeing the joy on children’s faces.
Father Christmas and his elves will be ready to meet all the children on the ‘nice’ list in his magical log cabin, on selected dates in December.
He arrives on Saturday 30th November through to 24th December. Your children can also personally deliver their letter to Father Christmas himself and receive a gift.(if they are on the “nice” list)
No booking required

£5.00 per child

Check out the other great festive activities that will be hosted at Pembrey Country Park by following us on Twitter, catch our photos and images on instagram and stay up to date on Facebook.

Meet & Greet Father Christmas

Taith Hudolus y Nadolig: Magical Christmas Journey @ Pembrey Country Park
Dec 21 @ 10:00 am – 4:00 pm

Taith Hudolus y Nadolig: Magical Christmas Journey

Magical Christmas Journey

“Dim ond dyddiau sydd i fynd tan y Nadolig ac mae Siôn Corn a’i gynorthwywyr yn brysur iawn yn gwneud anrhegion Nadolig hyfryd ar gyfer yr holl fechgyn a merched da ond mae mor brysur fel bod arno angen help!”

Dewch i ymuno â ni ar ‘Daith Hudolus y Nadolig’ sy’n llawn pleserau a rhyfeddodau!

Mae Siôn Corn a’i gyfeilion bach yn rhedeg ychydig yn hwyr o ran trefnu holl anrhegion y plant ar gyfer y Nadolig eleni. Felly mae angen rhywfaint o HELP arno! Cyfle i sortio, pacio a chael hwyl.
Dewch i fwynhau hwyl yr ŵyl ac os ydych yn llwyddo, efallai y bydd rhywun arbennig eisiau rhoi diolch i chi.

Bydd Siôn Corn a’i gynorthwywyr yn galw yn y parc am hoe fach a lluniaeth ac efallai y bydd ganddo amser i ddweud helo wrth yr holl fechgyn a merched bach.

A yw eich plant wedi ysgrifennu eu llythyrau at Siôn Corn eto? Mae amser o hyd. Gwnewch yn siŵr eich bod yn dod â’ch llythyrau i’w postio yn y blwch llythyrau hud at Siôn Corn.

A yw eich plant wedi bod yn dda neu’n ddrwg eleni? Bydd Siôn Corn yn gwybod!

Ar agor o ddydd Mawrth 3 Rhagfyr hyd at ddydd Sadwrn 23 Rhagfyr.

Dydd Llun i ddydd Gwener yn unig: Ysgolion / Grwpiau Cymunedol (o leiaf 15 ym mhob grŵp)
Ar yr awr bob awr rhwng 10am a 3pm.
Cysylltwch â 01554 742418 i archebu slot amser ar gyfer eich grŵp.

Dydd Sadwrn a dydd Sul a 23 Rhagfyr yn unig: Y Cyhoedd. Rhaid archebu lle.
Ar yr awr bob awr rhwng 10am a 4pm.

Pris fesul plentyn £15.00

Tra byddwch yn y parc, gwnewch yn siŵr eich bod chi’n edrych ar y gweithgareddau eraill sydd gennym yn ystod eich ymweliad a pheidiwch ag anghofio ymweld â’r Ffair Nadolig Draddodiadol hyfryd ar ddydd Sadwrn 30 Tachwedd a dydd Sul 1Rhagfyr.
**********************************************************************************

“It’s days before Christmas, Father Christmas and his Elves are very busy making lovely Christmas gifts for all the good boys and girls but he is so busy he needs some help!”

Come join us on our ‘ Magical Christmas Journey’ full of treats and surprises!
Father Christmas and his elves are a little late in sorting out all the children presents for Christmas this year. So he needs some HELP! There will be sorting, fixing and having fun.
Lots of Christmas cheer and if you succeed there might be someone wanting to thank you.

Father Christmas and his elves will be popping by the park for a quick rest and some refreshments, he might just have time to say hello to all the little boys and girls.

Have your children written their letters to Father Christmas yet? There is still time. Make sure you bring your letters along to post in the magic letterbox for Father Christmas.

Have your children been good or bad this year….Father Christmas will know!

Open from Tuesday 3th December through to Monday 23rd December

Monday to Friday only: Schools/Community Groups (minimum of 15 per group)
On the hour every hour between 10am – 3pm
Please contact 01554 742418 to book your group time slot

Saturday & Sunday & Dec 23rd only: General Public. Booking essential
On the hour every hour between 10am – 4pm

Cost per child £15.00

**************************
Whilst in the park make sure you have a look at the other activities we have during your visit and don’t forget to visit the lovely Traditional Christmas Fayre which is on Saturday 30th November and Sunday 1st December.

Check out the other great festive activities that will be hosted at Pembrey Country Park by following us on Twitter, catch our photos and images on instagram and stay up to date on Facebook.

Taith Hudolus y Nadolig: Magical Christmas Journey

Dec
22
Sun
2019
Meet & Greet Father Christmas @ Pembrey Country Park
Dec 22 @ 10:00 am – 4:00 pm

Meet & Greet Father Christmas

Father Christmas

Christmas is for seeing the joy on children’s faces.
Father Christmas and his elves will be ready to meet all the children on the ‘nice’ list in his magical log cabin, on selected dates in December.
He arrives on Saturday 30th November through to 24th December. Your children can also personally deliver their letter to Father Christmas himself and receive a gift.(if they are on the “nice” list)
No booking required

£5.00 per child

Check out the other great festive activities that will be hosted at Pembrey Country Park by following us on Twitter, catch our photos and images on instagram and stay up to date on Facebook.

Meet & Greet Father Christmas

Taith Hudolus y Nadolig: Magical Christmas Journey @ Pembrey Country Park
Dec 22 @ 10:00 am – 4:00 pm

Taith Hudolus y Nadolig: Magical Christmas Journey

Magical Christmas Journey

“Dim ond dyddiau sydd i fynd tan y Nadolig ac mae Siôn Corn a’i gynorthwywyr yn brysur iawn yn gwneud anrhegion Nadolig hyfryd ar gyfer yr holl fechgyn a merched da ond mae mor brysur fel bod arno angen help!”

Dewch i ymuno â ni ar ‘Daith Hudolus y Nadolig’ sy’n llawn pleserau a rhyfeddodau!

Mae Siôn Corn a’i gyfeilion bach yn rhedeg ychydig yn hwyr o ran trefnu holl anrhegion y plant ar gyfer y Nadolig eleni. Felly mae angen rhywfaint o HELP arno! Cyfle i sortio, pacio a chael hwyl.
Dewch i fwynhau hwyl yr ŵyl ac os ydych yn llwyddo, efallai y bydd rhywun arbennig eisiau rhoi diolch i chi.

Bydd Siôn Corn a’i gynorthwywyr yn galw yn y parc am hoe fach a lluniaeth ac efallai y bydd ganddo amser i ddweud helo wrth yr holl fechgyn a merched bach.

A yw eich plant wedi ysgrifennu eu llythyrau at Siôn Corn eto? Mae amser o hyd. Gwnewch yn siŵr eich bod yn dod â’ch llythyrau i’w postio yn y blwch llythyrau hud at Siôn Corn.

A yw eich plant wedi bod yn dda neu’n ddrwg eleni? Bydd Siôn Corn yn gwybod!

Ar agor o ddydd Mawrth 3 Rhagfyr hyd at ddydd Sadwrn 23 Rhagfyr.

Dydd Llun i ddydd Gwener yn unig: Ysgolion / Grwpiau Cymunedol (o leiaf 15 ym mhob grŵp)
Ar yr awr bob awr rhwng 10am a 3pm.
Cysylltwch â 01554 742418 i archebu slot amser ar gyfer eich grŵp.

Dydd Sadwrn a dydd Sul a 23 Rhagfyr yn unig: Y Cyhoedd. Rhaid archebu lle.
Ar yr awr bob awr rhwng 10am a 4pm.

Pris fesul plentyn £15.00

Tra byddwch yn y parc, gwnewch yn siŵr eich bod chi’n edrych ar y gweithgareddau eraill sydd gennym yn ystod eich ymweliad a pheidiwch ag anghofio ymweld â’r Ffair Nadolig Draddodiadol hyfryd ar ddydd Sadwrn 30 Tachwedd a dydd Sul 1Rhagfyr.
**********************************************************************************

“It’s days before Christmas, Father Christmas and his Elves are very busy making lovely Christmas gifts for all the good boys and girls but he is so busy he needs some help!”

Come join us on our ‘ Magical Christmas Journey’ full of treats and surprises!
Father Christmas and his elves are a little late in sorting out all the children presents for Christmas this year. So he needs some HELP! There will be sorting, fixing and having fun.
Lots of Christmas cheer and if you succeed there might be someone wanting to thank you.

Father Christmas and his elves will be popping by the park for a quick rest and some refreshments, he might just have time to say hello to all the little boys and girls.

Have your children written their letters to Father Christmas yet? There is still time. Make sure you bring your letters along to post in the magic letterbox for Father Christmas.

Have your children been good or bad this year….Father Christmas will know!

Open from Tuesday 3th December through to Monday 23rd December

Monday to Friday only: Schools/Community Groups (minimum of 15 per group)
On the hour every hour between 10am – 3pm
Please contact 01554 742418 to book your group time slot

Saturday & Sunday & Dec 23rd only: General Public. Booking essential
On the hour every hour between 10am – 4pm

Cost per child £15.00

**************************
Whilst in the park make sure you have a look at the other activities we have during your visit and don’t forget to visit the lovely Traditional Christmas Fayre which is on Saturday 30th November and Sunday 1st December.

Check out the other great festive activities that will be hosted at Pembrey Country Park by following us on Twitter, catch our photos and images on instagram and stay up to date on Facebook.

Taith Hudolus y Nadolig: Magical Christmas Journey

Dec
23
Mon
2019
Taith Hudolus y Nadolig: Magical Christmas Journey @ Pembrey Country Park
Dec 23 @ 10:00 am – 4:00 pm

Taith Hudolus y Nadolig: Magical Christmas Journey

Magical Christmas Journey

“Dim ond dyddiau sydd i fynd tan y Nadolig ac mae Siôn Corn a’i gynorthwywyr yn brysur iawn yn gwneud anrhegion Nadolig hyfryd ar gyfer yr holl fechgyn a merched da ond mae mor brysur fel bod arno angen help!”

Dewch i ymuno â ni ar ‘Daith Hudolus y Nadolig’ sy’n llawn pleserau a rhyfeddodau!

Mae Siôn Corn a’i gyfeilion bach yn rhedeg ychydig yn hwyr o ran trefnu holl anrhegion y plant ar gyfer y Nadolig eleni. Felly mae angen rhywfaint o HELP arno! Cyfle i sortio, pacio a chael hwyl.
Dewch i fwynhau hwyl yr ŵyl ac os ydych yn llwyddo, efallai y bydd rhywun arbennig eisiau rhoi diolch i chi.

Bydd Siôn Corn a’i gynorthwywyr yn galw yn y parc am hoe fach a lluniaeth ac efallai y bydd ganddo amser i ddweud helo wrth yr holl fechgyn a merched bach.

A yw eich plant wedi ysgrifennu eu llythyrau at Siôn Corn eto? Mae amser o hyd. Gwnewch yn siŵr eich bod yn dod â’ch llythyrau i’w postio yn y blwch llythyrau hud at Siôn Corn.

A yw eich plant wedi bod yn dda neu’n ddrwg eleni? Bydd Siôn Corn yn gwybod!

Ar agor o ddydd Mawrth 3 Rhagfyr hyd at ddydd Sadwrn 23 Rhagfyr.

Dydd Llun i ddydd Gwener yn unig: Ysgolion / Grwpiau Cymunedol (o leiaf 15 ym mhob grŵp)
Ar yr awr bob awr rhwng 10am a 3pm.
Cysylltwch â 01554 742418 i archebu slot amser ar gyfer eich grŵp.

Dydd Sadwrn a dydd Sul a 23 Rhagfyr yn unig: Y Cyhoedd. Rhaid archebu lle.
Ar yr awr bob awr rhwng 10am a 4pm.

Pris fesul plentyn £15.00

Tra byddwch yn y parc, gwnewch yn siŵr eich bod chi’n edrych ar y gweithgareddau eraill sydd gennym yn ystod eich ymweliad a pheidiwch ag anghofio ymweld â’r Ffair Nadolig Draddodiadol hyfryd ar ddydd Sadwrn 30 Tachwedd a dydd Sul 1Rhagfyr.
**********************************************************************************

“It’s days before Christmas, Father Christmas and his Elves are very busy making lovely Christmas gifts for all the good boys and girls but he is so busy he needs some help!”

Come join us on our ‘ Magical Christmas Journey’ full of treats and surprises!
Father Christmas and his elves are a little late in sorting out all the children presents for Christmas this year. So he needs some HELP! There will be sorting, fixing and having fun.
Lots of Christmas cheer and if you succeed there might be someone wanting to thank you.

Father Christmas and his elves will be popping by the park for a quick rest and some refreshments, he might just have time to say hello to all the little boys and girls.

Have your children written their letters to Father Christmas yet? There is still time. Make sure you bring your letters along to post in the magic letterbox for Father Christmas.

Have your children been good or bad this year….Father Christmas will know!

Open from Tuesday 3th December through to Monday 23rd December

Monday to Friday only: Schools/Community Groups (minimum of 15 per group)
On the hour every hour between 10am – 3pm
Please contact 01554 742418 to book your group time slot

Saturday & Sunday & Dec 23rd only: General Public. Booking essential
On the hour every hour between 10am – 4pm

Cost per child £15.00

**************************
Whilst in the park make sure you have a look at the other activities we have during your visit and don’t forget to visit the lovely Traditional Christmas Fayre which is on Saturday 30th November and Sunday 1st December.

Check out the other great festive activities that will be hosted at Pembrey Country Park by following us on Twitter, catch our photos and images on instagram and stay up to date on Facebook.

Taith Hudolus y Nadolig: Magical Christmas Journey

Aug
4
Tue
2020
PAW Patrol Live at Motorpoint Arena in Cardiff @ Motorpoint Arena
Aug 4 – Aug 5 all-day

PAW Patrol Live at Motorpoint Arena

PAW Patrol Live at Motorpoint Arena in Cardiff

Grab your tickets for the latest live instalment of Paw Patrol Live: Race to the Rescue hitting arenas around the UK through July and August 2020

This is a very popular show and with 3 times slots for the family to get along and enjoy the fun through next years school holidays.

VIP Meet & Greet tickets include a Platinum Seating ticket to the show and a post-show meet & greet with The Pups

3 shows per day in Cardiff over the 4th & 5th August 2020 times below

10:30 on Tuesday 4th August 2020 PAW Patrol Live

13:30 on Tuesday 4th August 2020 PAW Patrol Live

16:30 on Tuesday 4th August 2020 PAW Patrol Live

10:30 on Wednesday 5th August 2020 PAW Patrol Live

13:30 on Wednesday 5th August 2020 PAW Patrol Live

16:30 on Wednesday 5th August 2020 PAW Patrol Live

Tickets live from 9am 6th Decemeber 2020 if you are visiting the page prior to that please click the Presale link below

PRESALE

Please Note: Under 14s must be accompanied by an adult over 18.
Under 1s go free if sat on an adults lap.
A max of 8 tickets per person and per household applies. Tickets in excess of 8 will be cancelled.
As part of the overall cost of your booking, Cardiff’s Motorpoint Arena have introduced a £1.50 per ticket renovation levy to help maintain and improve the facilities for customers, artists and promoters.
A max of 8 tickets per person and per household applies. Tickets in excess of 8 will be cancelled.

Remember to give Eventsnwales a follow across our social media which is all linked via our website.

This is an affiliated event post and eventsnwales may receive a 1% commission from tickets purchased at no extra cost to the buyer. Eventsnwales is an authorised affiliate seller of Ticketmaster and associated companies. This also enables eventsnwales to continue to promote all types of events free of charge.

PAW Patrol Live at Motorpoint Arena in Cardiff

Aug
30
Sun
2020
PAW Patrol Live at Venue Cymru in Llandudno @ Venue Cymru
Aug 30 – Aug 31 all-day

PAW Patrol Live at Venue Cymru

PAW Patrol Live at Venue Cymru in Llandudno

Grab your tickets for the latest live instalment of Paw Patrol Live: Race to the Rescue hitting arenas around the UK through July and August 2020

This is a very popular show and with 3 times slots for the family to get along and enjoy the fun through next years school holidays.

VIP Meet & Greet tickets include a Platinum Seating ticket to the show. Meet & Greet will take place after the show.

3 shows per day in Llandudno over the 30th & 31st August 2020 times below

10:30 on Sunday 30th August 2020 PAW Patrol Live

13:30 on Sunday 30th August 2020 PAW Patrol Live

16:30 on Sunday 30th August 2020 PAW Patrol Live

10:30 on Monday 31st August 2020 PAW Patrol Live

13:30 on Monday 31st August 2020 PAW Patrol Live

16:30 on Monday 31st August 2020 PAW Patrol Live

Tickets live from 9am 6th Decemeber 2020 if you are visiting the page prior to that please click the Presale link below

PRESALE

Please Note: A max of 9 tickets per person and per credit card applies. Tickets in excess of 9 will be cancelled.

Children under 1 go free if sat on adult’s lap.

Runtime – Approx 1 hour and 15 minutes including two acts and a 15 minute interval.

The 16:30 show on 31st August will be BSL interpreted. Please contact the venue for further information and to make bookings for hearing impaired customers.

Remember to give Eventsnwales a follow across our social media which is all linked via our website.

This is an affiliated event post and eventsnwales may receive a 1% commission from tickets purchased at no extra cost to the buyer. Eventsnwales is an authorised affiliate seller of Ticketmaster and associated companies. This also enables eventsnwales to continue to promote all types of events free of charge.

PAW Patrol Live at Venue Cymru in Llandudno